ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ โดยให้สมาชิกร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล
เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐


 
 
     
     
     
   

อ่านต่อ


Copyright © ๒๐๑๕ Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐