ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก เปิดให้บริการหนังสือ 2 ระบบ 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการบริการยืมหนังสือเป็นเล่ม สามารถจองหนังสือ ขยายเวลาการยืมหนังสือ ผ่านทางออนไลน์ 2.ระบบห้องสมุดดิจิทัล ในการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่สามารถดาวน์โหลดอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์โฟน ผ่านแอพพลิเคชั่น

ระบบสืบค้น